Skip to content

 

Kao osoba koja je imala kontakte sa vanzemaljcima i astralni putnik od najranije mladosti, Pane Andov je dugo ćutao o svojim iskustvima. Sada je došlo vreme da otkrije sve što zna o vanzemaljskim akitvnostima na astralnoj razini – dimenziji koju većina ljudi privremeno posjećuje svake noći tokom dubokog sna, bez ikakve ili sa veoma ograničenom sviješću. Samo jedna trečina njegovih kontroliranih i svijesnih vantjelesnih iskustava odnosi se na susrete sa vanzemaljskim bićima. Ono što ima da kaže o aktivnostima vanzemaljaca u ovoj dimenziji je nevjerovatno. “Buđenje” je serija od četiri knjige koje su zasnovane na stvarnim događajima i činjenicama koje će čitaoca odvesti na veličanstveno metafizičko putovanje kroz univerzum. Na osnovu načina kako su napisane, svaka od ove četiri knjige je jedan dio slagalice. Tek kada sva četiri dijela spoje, čitalac će imati potpunu perspektivu skrivene stvarnosti u kojoj danas živimo. Od drevnih ljudskih civilizacija na planeti Zemlji, do suvremenog fenomena NLOa i potvrđenog vanzemaljskog prisutstva u našem Sunčevom sistemu, ljudsko biće je negdje u sredini, pokušava da shvati što smo mi zaista, tko nas je stvorio, odakle dolazimo, i jednako važno…što radimo ovdje i kuda idemo. 

Knjiga 1 obrađuje puno različitih tema spojenih u jedno snažno jedinstvo. Počinje autorovim osobnim iđenjem svemira, kako je nastao i kako funkcionira. Autor objašnjava da sama životna sila dolazi iz viših dimenzija Univerzuma, kroz medij koji se zove psionički medij. Ovaj medij predstavlja beskonačni ocean božanske energetske supstance koja se proteže kroz cijeli Univerzum. Čim se čitaocu obezbjedi neophodan teoretski doprinos, autor polako pretvara knjigu u priručnik za obuku za buđenje ljudskih latentnih potencijala . Daje se potpuni pregled procesa gledanja na daljinu i astralne projekcije i načina na koji ih svijest može u potpunosti iskoristiti. Nakon desetlječa dugog istraživanja, filtriranja podataka, i iskustva iz prve ruke, autor je zaključio da je ljudsku rasu iskoristilo i još uvijek iskorištava barem nekoliko vanzemaljskih vrsta , koje su prisutne najmanje 12000 godina. 

Večini ljudi otvorenog uma trebalo bi da bude savršeno jasno da naša današnja civilizacija nije prva na ovoj planeti, a možda ni posljednja. od davnih vremena slavnog postojanja Lemurije, Agarte i Atlantide, kada je Zemlja bila živi raj, knjiga se proširuje na nova ljudska društva poput Starog Egipta i Rama Imperije, gdje će autor čitaoca provesti kroz nevjerovatno putovanje kroz vrijeme. Postaje očigledno da su se zbog sukoba vođenih pohlepom i željom za dominacijom i kontrolom u drevna vremena koristila ekstremna oružja i najviši tehnološki napredak. Skoro cijela planeta je uništena, a uključene strane u sukobu nisu bile samo iz Lemurije i Atlantide, već su uključival ei vrste koje doleze sa zvijezda, sa različitim planovima za planetu Zemlju. Nakon velikog pada funkcionalnosti DNK i sa ograničenom sviješću i sposobnostima, ljudi su postala lake meta za neke vanzemaljske vrste. 

Posljednja knjiga bavi se vanzemaljskim aktivnostima na području Sunčevog sistema i šire. Andov je uvjeren da će dugoročno svijetlost prevazići tamu i da će biti popravljena šteta koja je nanjeta ovoj planeti prije više tisuća godina. Postoji puno drugih civilizacija koje nas promatraju i puno njih je spremano da pomogne ako promijenimo način života. “Buđenje – knjiga 4”, dovodi sve u perspektivu i pokazuje da je proces “Velikog buđenja” počeo. Dok Andov opisuje svoje kontakte sa prijateljskim vanzemaljskim bićima, on dijeli ono što mu je rečeno i da postoji veliki broj visoko razvijenih duša koje su trenutno inkarnirane na Zemlji kako bi pomogle ovom procesu buđenja. Njihova vizija nije da objegnu sa Zemlje, već da donesu nebo na Zemlju…