Jednom kada je čovjek ovladao svojom dušom, tada mu postaje moguće komunicirati na potpun i cjelovit način s tjelesnim organima i tijelom u cjelini. Osoba na ovom stupnju razvoja je već prepoznala tijelo kao vlastito vozilo, pa samom tom spoznajom se otvara i komunikacijski kanal. Jer, sve dok je osoba identificirana s tijelom komunikaciju s tijelom smatra nemogućom. Smisao komunikacije s tijelom jest u tome da se tijelo koristi kao sredstvo osobnog razvoja, tijelo nam govori nešto o nama. 

Komunicirati se može i na staničnom nivou. Efikasnost utjecaja na tijelo ovisi o čistoć namjere. Što je stupanj čistoće veći, to su poruke jasnije i direktnije dospijevaju do tijela. Srž ljudskog tijela čini DNA u kojoj stoje svi zapisi i nacrti ljudskog tijela. DNA je također antena koja prima i odašilje informacije. Tijelo reagira na vanjske i unutarnje signale, te se ponaša u skladu s programima koje primi. Primjerice izlaskom na Sunce u tijelu se pokreću razni procesi zato jer tijelo prima sunčevu energiju. Na istin način tijelo obavlja zadatke koje primi iznutra.

Deidentifikacijom od tijela čovjek počinje razumijevati da ima mogućnost utjecati na tijelo puno više nego je to mislio prije. Tako postaje moguće reprogramirati gene, reaktivirati 12-orostruku DNA, tretirati duhovne organe itd. Ako se uzme u obzir da je tijelo refleksija unutarnjih stanja, tada ideja o reprogramiranju gena nije tako nemoguća. DNA je instrument koji prima, odašilje, prevodi i provodi primljene informacije. DNA je replika duševnog aparata u kojem se nalazi čitav niz programa prema kojem DNA funkcionira. Kao što duša ima beskonačne mogućnosti, tako i DNA ima beskonačne mogućnosti, osim ako nije fizički oštećena ili programski modificirana. Ako je DNA oštećena treba znati kako se osloboditi takvog utjecaja ili kako obnoviti energetsku DNA. Aktivacija gena ovisi o unutarnjim poticajima i vanjskim okolnostima. Ako osoba nije svijesna zašto proživljava određenu bolest moguće je provjeriti genske zapise, i obaviti reprogramiranje. Iza neispravnih genskih zapisa također stoji određena trauma zbog čega DNA obavlja neku funkciju koja nije prema originalnom nacrtu.

Svaka pojava u svijetu ima svoju prasliku, pa tako i tjelesni organi imaju svoju prasliku, arhetip organa, koja može biti iskrivljena. Za ostvarenje misije osoba treba imati zdravo tijelo. Ukoliko osoba nosi traume u svojoj duši pod čijim utjecajem je došlo do razvoja bolesti fizičkog tijela biti će potrebno iscijeliti tijelo. U slučaju da je došlo do raznih oštećenja tjelesnih organa potrebno je te praslike iscijeliti kako bi se zdrav utjecaj prenio na tijelo i kako bi osoba bila u stanju izvršiti vlastitu misiju. 

Teme koje se obrađuju:

  • stanično reprogramiranje
  • DNA aktivacija
  • komunikacija s tjelesnim organima – zubi
  • povezanost tijela i duše
  • solfeggio frekvencije
  • arhetip organa
  • reptilski um