Svrha ovog članka jest prikazati duhovni pogled na postojanje v i r u s a, te kako se osloboditi v i r u s a. Tekst je posljedica dvanaestogodišnjeg osobnog istraživanja utemeljenog na duhovnim iskustvima.

“I myself produce a favorable environment for the v i r u s e s; I myself acquire them. The sick person needs not bombard me with them at all.”, Health and Illness, Why do we become sick?, Volume 1, Rudolf Steiner.

 

JEDINSTVO

Ljudsko tijelo se kontinuirano nalazi u okolini punoj različitih utjecaja na koje  reagira. Iznutra na van utječe ljudska duša (čovjek), a izvana prema unutra djeluju razni utjecaji. Tijelo se nalazi između ljudske duše i vanjskih utjecaja. Tijelo je posrednik

Svako unutarnje ljudsko stanje odašilje određene signale prema ljudskom tijelu i okolini, a isto vrijedi i obrnuto. Trebalo bi biti razumljivo kada netko osjeća negativnu emociju da istovremeno osjeća i fizički simptome (bol, neugodu i sl.) povezane s tom emocijom. Navedeno stanje se u konačnici prenosi na okolinu kroz negativne oblike ponašanja. Na isti način okolina utječe na dušu posredstvom fizičkog tijela. Duša, tijelo i okolina su neprekidno međusobno povezani. Ono što može dovesti do razdvajanje jest ljudska pozornost koja se usmjerava na samo jedan dio ljudskog postojanja. Takav oblik promatrnja osobu čini slijepom.

DEFINICIJA V I R U S A

Individualni virus / kolektivni virus / tjelesni virus / zdravo stanje

Individualni v i r u s = individualno nametnute misli, osjećaji i volja

Tjelesni v i r u s = genetski materijal kreiran od tijela kao reakcija na ljudsku odluku ili utjecaj iz okoline / genetska modifikacija nastala u labaratoriju koju se ubacuje u ljudsko tijelo i nasilno ulazi u jezgru stanice s ciljem upisivanja novog programa

Kolektivni v i r u s = globalno nametnute misli, osjećaji i volja

Posljedica v i r u s a je gubitak individualnosti.

Zdrava ljudska stanica vs virus

Zdrava ljudska stanica je interno organizirana, ne napada. Pozornost v i r u s a je eksterna, cilj je pronađi i trnsformiraj (ovo se odnosi na genetski modificirani materijal). Slika govori više od tisuću riječi. Ovo se jednako odnosi na ponašanje psihički i fizički bolesnih ljudi.

KAKO PREPOZNATI ISTINU OD LAŽI?

Istinu od laži prepoznaje se razumijevanjem sebe i vlastitih duševnih stanja. Razumjevanje se stječe iskustvom. Na putu razumijevanja stoje mnoge prepreke koje osoba treba savladati kako bi došla do samospoznaje i razumjevanja vlastitih stanja i uzroka vlastitog ponašanja. To je totalno drugačiji način promatranja od materijalističkog na kojeg je čovjek navikao. Ovo nije tema ovog članka, a one koje zanima rad na osobnom razvoju slobodno me mogu kontaktirati.

Onaj čija je pozornost usmjerena isključivo na materijalni svijet dolazi do odgovora metodom pokušaja i pogreške. Jednom kada se poklope rezultati s očekivanom tezom osoba će zaključiti kako je došla do istine. Istina je jedna i neprolazna, a materijalni svijet je prolazan, pa je onda upitno koliko je istinita nečija spoznaja.

Svatko je sam sebi potvrda. Potvrda se ne dobija izvana. Vlastitim iskustvom osoba postaje sposobna razlikovati istinu od laži. Između istine i laži stoje osjećaji koji mogu biti poprilično varljivi ako je osoba inficirana v i r u s o m. Pod utjecajem v i r u s a osoba može biti uvjerena u ispravnost vlastitih spoznaja, koje uopće nisu ispravne. Da bi se takva osoba probudila potrebno joj je iskustvo otapanja te istine. Osoba terba prepoznati razliku između duhovnog, duševnog i materijalističkog iskustva. Sve dok postoje vanjske okolnosti koje će održavati iluziju za koju netko smatra da je istina osoba se neće probuditi. I na tome se sustavno radi.

TRENUTAK NASTANKA V I R U S A

V i r u s nastaje u traumatskom trenutku. Postoje tri vrste traumatskih iskustava: traumatski događaj, toksičan odnos, toksična okolina. Ovisno o tipu traume razlikujemo sljedeće v i r u s e: kolektivni, duševni i fizički. Tijekom traumatskog iskustva, duša, tijelo i okolina ne rezoniraju.

Svrha okoline je da probudi, da djeluje inspirirajuće na dušu, no postoje trenutci kada okolina djeluje razarajuće, jer osoba nije spremna na takvo iskustvo. To je trenutak prijenosa v i r u s a, trenutak nastanka novog v i r u s a ili trenutak mutacije.

Posljedice traume su negativan utjecaj na okolinu zbog nedostatka inspiracije, gubitak integriteta, oslabljenog tjelesnog imuniteta. Čovjek je direktno odgovoran za gubitak vlasstitog integriteta. Oslabljeni tjelesni imunitet je refleksija gubitka integriteta i negativnog utjecaja iz okoline. U konačnici osoba odustaje od vlastitog osobnog razvoja, te negativnim oblicima ponašanja utječe na vlastitu okolinu. V i r u s se naselio u ljudskoj duši, tijelu i širi se na okolinu. V i r u s se naselio jer je trauma bila prejaka, pa osoba prihvaća v i r u s kao kompromisno riješenje. Beskonačno je razloga za donošenje takve odluke, ali u konačnici osoba se namjeravala spasiti koristeći negativna sredstva.

Pozitivan pristup traumi je da se osoba budi, postaje svjesna vlastite odgovornosti za postojeće stanje, te aktivno radi na osobnom razvoju. Vraća izgubljeni integritet, jača tjelesni imunitet, te inspirativno djeluje na okolinu. Jednom kada osoba nauči lekcije, v i r u s nestaje. Nestaje barem iz ljudske duše koja pozitivno utječe na tijelo, ali može se zadržati u okolini, dok se okolina sama ne iscijeli.

V i r u s izvorno pripada svijetu astrala i zato nema mogućnost opstanka u vanjskom svijetu bez domaćina. V i r u s u tijelu je fizička manifestacija astralnog svijeta. “Sve ono što pripada originalnom nacrtu živi u vanjskom svijetu, dok sva ona bića koja svoju idealnu okolinu pronalaze unutar drugog organizma su nastala pod luciferskim i arimanskim utjecajem.” – On Epidemics – Spiritual Perspectives, Rudolf Steiner.

Svaki v i r u s je kreiran s određenom svrhom, programom. U duševnom smislu v i r u s je obrambeni mehanizam, u tjelesnom jest posljedica ljudske odluke i utjecaja okoline, u kontekstu okoline jest oružje. Okolina će vas napasti jer je traumatizirana, pokušava riješiti vlastite problema kroz druge koristeći negativne metode.

PRIJENOS V I R U S A

V i r u s se prenosi gubitkom integriteta koji se u duševnom smislu manifestira kao vjerovanje, prihvaćanje i dozvola. Osobni integritet se narušava manipulacijom koja se manifestira kao uvjetovanje, uvjeravanje i naređivanje u smislu međuljudskih odnosa. Manipulativnim tehnikama se stvaraju takve okolnosti u kojima čovjek ne vidi izlaz. Čovjeka se prisiljava da potraži pomoć, čini ga se ranjivim, sve dok ne dođe do pucanja. Također se koriste razna toksična sredstva za oslabljivanje tjelesnog imuniteta. 

Svaki v i r u s istovremeno postoji u duši, tijelu i okolini. U duševnom smislu osoba se vlastitom voljom odriče osobnog integriteta koji se manifestira tako da osoba ne gradi odnose na bezuvjetnoj ljubavi, već uvjetovanoj, osoba nema vlastite životne ciljeve, te nije svjesna vlastitih potencijala. Zdravlje podrazumijeva jedinstvo duše, tijela i okoline. Odricanje vlastitog integriteta jest samouništavanje. Takve signale osoba šalje prema tijelu, tijelo postaje bolesno. Ovisno o tipu naređenja tijelo započinje s kreacijom v i r u s a. Jednako kao što se tijekom sunčanja aktiviraju razni tjelesni procesi izvana, tako se isto pokreću razni tjelesni procesim naredbom iznutra ili naredbom od vanjskog izvora. Tijelo jest vozilo koje radi što mu se naredi. V i r u s se dalje širi na okolinu kroz negativne oblike ponašanja ili se širi unutar duše u slučaju da je izvor vanjski.

Razlika između duše, tijela i okoline je u tome što nad vlastitim duševnim stanjima čovjek ima direktnu kontrolu. Iscjeljenje duše događa se voljom čovjeka. Nad tijelom čovjek ima kontrolu u smislu da daje upute tijelu što da radi. Međutim, tijelo ne dobiva upute samo od čovjek, već dobiva upute i od okoline. Obzirom da tijelo nema mogućnost odabira, ono reagira sukladno postavaljenim uputama. Ako duševne upute ne rezoniraju s vanjskim utjecajima stvaraju se okolnosti za pucanje aure. Ili će doći do pucanja duše ili će se okolina promjeniti. Za razliku od duše i tijela, nad okolinom čovjek nema nikakvu kontrolu, već jednostavno svojim primjerom utječe na okolinu. Zaražena osoba ima potrebu mijenjati i prilagođavati okolinu sebi. 

U svakom slučaju prijenos v i r u s a zahtjeva kamuflažu. Jer, zadaća v i r u s a je izmijeniti nečije ponašanje u vlastitu korist bez obzira radilo se o duševnom, tjelesnom ili kolektivnom v i r u s u. Kada bi se v i r u s prezentirao onakvim kakav doista jest ne bi dobio dozvolu, jer zašto bi netko dozvolio da ga se uništi. Za prijenos v i r u s a ljude je potrebno držati u neznanju, trebaju biti prevareni.

Iscjeljenje funkcionira na sličan način. Isto se treba kamuflirati, jer zaražena osoba sve ono što ne ulazi u njenu sliku svijeta percipira kao neprijatelja. Zaražena osoba nema povjeranja u okolinu, već ju nastoji promijeniti u vlastitu korist kako osobne traume ne bi došle do izražaja. Iscjeljenje zahtjeva aktivnost pojedinca, jer bez njegove volje iscjeljenje neće biti moguće. V i r u s pak nastoji eliminirati osobnu volju, što znači da će se zaražena osoba oslanjati na marketinška riješenja. 

EPIDEMIJA & PANDEMIJA

Prisutnost v i r u s a je znak da se v i r u s nalazi istovremeno u duši, tijelu i okolini. Poticanjem negativnih emocija nastoji se probiti ljudska aura kako bi čovjek predao svoje tijelo.  Vakcine se predstavljaju kao sredstvo sprječavanja širenja v i r u s a. “Oni koji se cijepe postaju konstitucionalno materijalistički. Više se ne mogu podići u duhovni svijet. To je opasnost vakciniranja.”, Viral Illness and epidemics, Rudolf Steiner.

Pojava epidemija i pandemija je samo znak da se čovječanstvo globalno nalazi pod određenim utjecajem koji se dobro zakamuflirao i koji nastoji prevariti čovječanstvo. Svaki čovjek je jedinstven. Ne postoje dvije iste duše. Pa ipak, postoje epidemije i pandemije. Znači postoji kolektivna lekcija koju čovječanstvo treba naučiti. Jer, kako je moguće da cijelu Zemlju zahvati v i r u s. To je moguće zato jer su ljudi već dobrano isprogramirani i na podjednak način reagiraju na globalni utjecaj. Svaki v i r u s ima namjeru da se replicira i proširi što je više moguće. Obzirom da se v i r u s proširio na cijelu Zemlju ne treba puno da čovjek zaključi da je v i r u s zarobio ljudske duše, a sada to isto nastoji napraviti sa ljudskim tijelima. 

Za uspješan prijenos v i r u s a potrebna je kompatibilnost. Od tuda potreba za globalnim programiranjem proizlazi. Jedan program usađen u ljudsku svijest zahtjeva jedan ključ koji otvara sva vrata. Pandan duševnog Ja u tjelesnom smislu jest krv. Krv je preslika ljudskog Ja. Kao što se ljudsko Ja zarobljava u duši, tako se planira zarobiti i u tjelesnom smislu. Svi oni koji se budu cjepili, a koji prije toga nisu radili na čišćenju vlastite duše imati će puno teži put prema vlastitom oslobođenju. 

“Jedan prste koji upravlja svima” - Film - Gospodar prstenova

V i r u s u ljudskom tijelu se ponaša isto kao v i r u s u ljudskoj duši. Ulazi u jezgru stanice i mijenja DNA strukturu kako bi izvršio cilj za koji je stvoren. Tijelo samo stvara v i r u s pod utjecajem duše i okoline. V i r u s u tijelu nije nastao sam od sebe i definitivno nije neka prirodna pojava koja kuje planove protiv čovječanstva i koja svako malo mutira kako bi prevarila čovjeka. V i r u s je posljedica djelovanja duše i okoline. 

Prirodni ljudski v i r u s neće nanijeti nikakve posljedice drugome jer je kreiran u određenim okolnostima i s određenim ciljem. To je kao da netko napravi ključ za bravu stana i očekuje da će taj ključ otključati bravu drugog stana. To je moguće jedino u slučaju jednake / slične programiranosti iliti traumatiziranosti, a takvim se čovječanstvo pokušava učiniti.

Epidemija i pandemija su znak kolektivne lekcije koju je potrebno savladati.

 

LJUDSKO TIJELO KAO ZATVOR

Obrnuta opcija da se v i r u s nađe u tijelu, jest da ga se tamo postavi. Materijalistički pogled traži uzroke u materijalnom svijetu, pa od tuda zaključak da je v i r u s uzrok bolesti. Materijalistička znanost nema cijelu sliku, pa do drugačijeg zaključka ne može doći. Ona nije beskorisna, ali njie niti cjelovita. 

Kada vidiš kornjaču na stupu treba ti biti jasno da ju je tamo netko stavio

Zahvaljujući materijalističkom pogledu na stvarnost borba protiv v i r u s a vodit će se preko ljudskog tijela. Vakcinama će ljudsko ja biti zarobljeno u materiji. Posredstvom zdravog i cjelovitog tijela osoba se može povezati s izvorom, postati svjesna vlastitih potencijala. Jednom kada se tijelo zatruje, osoba će imati trostruko iskrivljenu percepciju stvarnosti. Osobe koje su do tog trenutka imale direktne duhovne spoznaje će biti u stanju osloboditi se. Međutim, osobe koje nemaju takva iskustva, vrlo teško, da ne kažem gotovo nemoguće. Pogotovo u represivnoj okolini u kojoj ne postoji sloboda govora, kretanja, itd. Duboko u sebi ljudi će osjećati da nešto ne valja, ali prepoznavanje istine će zahtjevati ogromnu količinu energije. 

Za duhovne spoznaje potreban je mir. Zatrovano tijelo ne može dati mir, već opterećuje i iscrpljuje osobu. Osoba će kontinuirano gubiti pozornost i takva iskustva će jednostavno postati bajka. Danas se duhovna iskustva već mogu tretirati kao mit, a sutra će postati bajka, dok se jednog dana ne zaborave.

Zaborav

Jednom kada se zaborave čovječanstvo je propalo. Jednom kada se v i r u s proširi u svaki kutak Zemlje, svoj opstanak će održavati jedino kroz nove naraštaje i tako pronalaziti nove izvore energije. Podršku u tome pronalazi u luciferskim i arimanskim snagama. Luciferske su već odavno zavladale ljudskim dušama, a sada nastupa arimanska snaga – tehnologija. Nije tehnologija nužno loša, već je način korištenja opasan. O tome sam pisao u svom članku Utjecaj virtualne tehnologije na ljudskimrazvoj.

 

TEHNOLOŠKI UTJECAJ

Tehnologija ima jako velik utjecaj na razoj ljudske svijesti. Način korištenja tehnologije ovisi o ljudskoj namjeri. Sve dok čovjek ne shvati da postoji zlo u svijetu koje nastoji zarobiti čovjeka, do tada čovjek neće shvatiti koliko je tehnologija negativno utjecala na razvoj čovječanstva. Većina to intelektualno razumije, ali duševno ne razumije. 

Tehnološke metode porobljavanja postaju sve rigoroznije, jer je namjera spriječiti buđenje čovječanstva. Tako primjerice imamo razvoj telekomunikacijske mreže 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, itd. Elektromagnetska zračenja direktno komuniciraju s tjelom i tijelo reagira. Tijelo šalje informacije duši. Osoba koja se nikada nije bavila sobom, niti ju je tome netko učio, neće obraćati pozornost na takve utjecaje. Ako ih i osjeti pripisati će ih nekoj višoj nevidljivoj sili koju definiraju lažni autoriteti.

Čovjek nema mogućnost kreiranja novog oblika života, već si je umislio da ima. Čovjek može jedino stvoriti samog sebe, međutim napustio je vlastita ovlaštenja. Tako danas čovjek koristi tehnologiju za izradu vakcina, ne-hrane (GMO proizvodi, hibridi, kloniranje). Ovlaštenja koja je čovjek prekoračio odnose se na uplitanje u živote drugih bića. Od kuda nekom pravo da se upliće u tuđi život, te ga genetskim inženjeringom izmjenjuje? Od kuda nekom ideja da mijenja vanjske okolnosti kako bi ih prilagodio sebi? Takva ideja dolazi iz svijeta religija. Drugi životni oblici su tu da djeluju inspririrajuće na osobni razvoj, a ne da ih se mijenja zbog vlastitih trauma i ignorancije. 

Evo kako danas izgleda plan cijepljenja. Zašto? Zato jer je potrebno više zatrovati tijelo kako bi se spriječila povezanost sa samim sobom.  Zato jer smisao cijepljenja nije iscjeljenje. Cjepiva ne rješavaju problem, ne uklanjaju uzrok. Domet cjepiva je uklanjanje simptoma uz popratne nove bolesti koje se modernim rječnikom nazivaju nuspojave, međutim to je pogled onih koji ta cjepiva distribuiraju, ali ne i onih koji su kreirali cjepiva. 

Čak i da cjepivo uspješno ukloni simptom bez nuspojava, jednom kada simptom nestane osoba gubi mogućnost spoznaje da se nalazi pod negativnim utjecajem, gubi mogućnost osobnog razvoja. Osim toga, što to može biti u cjepivu tako organski iscjeljujuće, a da ne postoji u prirodi? Drugim riječima, cjepiva su nepotrebna u kontekstu kako ih se predstavlja. Cjepivo se može iskoristiti samo za privremeno ublažavanje simptoma kako bi čovjek skupio snage za daljnji osobni rast. Jednom kada se savlada lekcija simptomi nestaju. Koliko će vremena trebati da se nauči lekcija je u korelaciji s vremenskim periodom kojeg je osoba provela u traumi. 

Ono zbog čega ljudi u konačnici napuste ovaj svijet pod razno raznim utjecajima jest snaga traumatskog iskustva s kojim se nisu spremni nositi. To je ujedno i razlog zbog kojeg ljudi masovno prihvaćaju cjepivo kao kompromisno riješenje, ne shvaćajući da se radi o samo još dubljem propadanju, odnosno izbjegavanju osobnog razvoja.

Ljudi ne žive dulje, već umiru dulje

Prije smo se hranili domaćim proizvodima bez umjetnih gnojiva, genetskog modificiranja, kloniranja i sl, a danas je to postala industrija koja trči za profitom i koeficijentom obrtaja. Proizvodi su naizgled ostali isti, ali zapravo uopće nisu, već su genetski modificirani. Ne predstavljaju izvornu kreaciju, nisu podržavajući za ljudski organizam.

Primjera u praksi naravno ima puuuno više. Navedeni primjeri su korišteni radi razumjevanja materije članka.

 

V I R U S N A PROPAGANDA

Čovjek je iskustveno biće, do znanja dolazi iskustvom, a ne knjigama. Osoba bira vlastita iskustva u skladu s onim što rezonira s ljudskom dušom. Iskustvo nastaje kada dođe do spoja unutarnje i vanjske slike. COVID propaganda radi na tom principu, nastojeći spriječiti vlastiti istraživački rad, nudeći gotove odgovore i rješenja.

Za osobe koje su aktivno radile na čišćenju energetskih tijela bit će jasno o čemu se radi. Evo kako v i r u s n a propaganda utječe na ljudsku dušu i tako stvara preduvjet da se otvore vrata genetskom programiranju čovječenstva. 

Budimo odgovorni – pleksus čakra – ne istražuj, prihvati tuđe stavove

Zaštitimo nemoćne – spolna čakra – kriv si, zanemari sebe

Nosimo maske – grlena čakra – ne komuniciraj, šuti i slušaj što ti se kaže.

Držimo rastojanje – srčana čakra – ne gradi odnose s drugima

Lockdown – treće oko – ostani doma, gledaj TV, ne razmišljaj.

Da bi kompjutorski v i r u s obavio svoj zadatak na tuđem kompjutoru treba dobiti dozvolu vlasnika. Vlasnik je taj koji treba napraviti prvi korak, a v i r u s ulazi te obavlja zadatak mijenjajući ponašanje hardware-a. Metode ulaska su razne. Strani program ulazi u domaćina i mjenja ga iznutra. Nema apsolutno nikakve razlike kada je riječ o v i r u s u u ljudskom tijelu.

 

Svemirska istraživanja

Ideja pronalaska dobrih atmosferskim uvjeta na drugim planetama kako bi čovjek imao novo stanište je bolesna. Sve ima svoje prirodno okruženje i nije čovjek tu da prilagođava vanjske okolnosti sebi, već da upozna i razumije okolinu. Međutim, eto postoji čovjek koji misli da treba pronaći neku drugu planetu, te “stvoriti” klimatske uvjete povoljne za život na toj planeti. Čovjek to radi i na Zemlji provodeći razne programe zaštite flore i faune, umjesto da prestane zagađivati. To je karakteristika v i r u s a – ulazi u drugo biće i nastoji ga zaštititi, a zapravo izmijeniti (prilagoditi) vlastitim potrebama. 

A možda je v i r u s poslan na Zemlju kako bi neka druga civilizacija ostvarila svoje ciljeve na Zemlji. Ako čovjek razmišlja na takav način, možda ima i drugih  naprednijih civilizacija koje na isti način razmišljaju. Ili još uvijek ima onih koji vjeruju da smo sami. Samo kažem.

 

NAČIN ISCJELJENJA

Oslobođenje od v i r u s a je u svakom trenutku moguće osobnim razvojem, povratkom vlastitog integriteta. Osobni razvoj podrazumijeva samospoznaju, čišćenje traumatskih sadržaja, izgradnju zdravih odnosa i ostvarivanje vlastitih ciljeva. Iscjeljenje nikako ne podrazumijeva preuzimanje pozitivnih misli, jer to ne dovodi do iscjeljenja, ali je svakako bolje od negativizma. Ovakav tip rada će se refleksirati na tijelo i djelovati će inspirirajuće na okolinu. Međutim, nemamo utjecaja donositi odluke u ime okoline. Ukoliko ne dođe do promjene u okolini, ukoliko se v i r u s previše proširio u okolini, takva okolina će nastaviti negativno utjecati na ljudski organizam, a pojedinac se neće imati gdje maknuti. To se zove kolektivna karma. 

Pored osobnog razvoja osoba terba održavati vlastito tijelo. Za  održavanje tijela ima jako puno metoda, a osobno prakticiram acro yogu, tajalandsku masažu i suho gladovanje. Potrebno je kombinirati pet elemenata, koji su nažalost danas poprilično zatrovani, te konzimirati domaću hranu, koja polako nestaje.

Skini masku, diši. Siguran si.

Damir Butković

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)