Trauma ne znači nužno neko apokaliptičko stanje, već trauma može biti i vrlo suptilna a da osoba ne primjeti da je zapravo traumatizirana. Zato je važno znati kako prepoznati strukturu traume, koji su oblici traume, koje su posljedice traume, itd. Čovjek je multidimenzionalno biće, pa prema tome i traumu treba promatrati na takav način, odnosno u rješavanje problema potrebno je uključiti svjest, podsvjest i nadsvjest.

Kada je osoba savladala obiteljske odnose, naučila kako se na ispravan način postaviti prema članovima obitelji, osoba je stekla uvijete da počne s temeljima vlastite kreativnosti. Naime, prirodni put razvoja čovjeka jest da čovjek prvo upoznaje vanjski svijet, zatim se uči kako s vanjskim svijetom izgraditi odnos, a zatim i sama osoba počinje s vlastitim kreativnim djelovanjem pri čemu se koristi temeljnim duševnim snagama, mišljenjem, osjećanjem i voljom, te kontrolom mišljenja i osjećanja. 

Svi mi dolazimo na ovaj svijet se kreativno ostvariti, a da bi tako nešto mogli prvo treba prikupiti dovoljno iskustva kako bi osoba prepoznala vlastite unutarnje potencijale. Alfa kreacije su odlično sredstvo koje budi unutarnje potencijale, ali isto tako budi i sve prepreke koje osoba treba savladati. Postoje temeljne sposobnosti koje osoba ima na raspolaganju samim rođenjem. Navedene sposobnosti mogu ostati zakržljane u slučaju da osoba nosi preteška traumatska iskustva. Izvorne alfa kreacije bude uspavane ili dovoljno ne razvijene sposobnosti. 

Temeljne sposobnosti bivaju uspavane duboko ukorjenjenim zabranama koje osoba može smatrati normalnim ako na takav način živi dugi niz godina, te ju spriječavaju od osobne inkarniranosti. Međutim, kada se za to stvore okolnosti osoba prepoznaje sebe kao nesposobnu osobu za temeljne modele ponašanja i djelovanja, te može upasti u krizu iz koje ne zna kako se izvući. Radi se o osobi bez duševnog zdravlja, jer jedan od kriterija duševnog zdravlja jest kreativna ostvarenost.

Teme koje se obrađuju na tečaju su podebljane u uvodnom tekstu.