Razlikovanje tipa traume je vrlo važno, jer vrlo često osoba uopće ne primječuje da je traumatizirana. Na ovom stupnju se obrađuje traumatska situacija, njena struktura, te prepoznavanje gubitka integriteta kao posljedice traumatske situacije. 

Dodatna prepreka u nerazumijevanju vlastite traumatiziranosti leži u nerazumijeavnju dinamike svijesti, podsvijesti i nadsvijesti. 

Prva faza ljudskog razvoja jest izgradnja tijela, zatim se uči kako s vanjskim svijetom izgraditi odnos, a zatim i sama osoba počinje s vlastitim kreativnim djelovanjem pri čemu se koristi izvornim sposobnostima. Navedene sposobnosti mogu ostati zakržljane u slučaju da osoba nosi preteška traumatska iskustva.

Izvorne sposobnosti bivaju uspavane duboko ukorjenjenim zabranama koje osoba može smatrati normalnim ako na takav način živi dugi niz godina, te ju spriječavaju od osobne inkarniranosti. Takve zabrane u određenim okolnostima dovode osobu do toga da sebe prepozna kao nesposobnu osobu. 

Tehnika brzog izlaska iz krize osobi može olakšati trenutnu sitiuaciju, ali trajno riješenje podrazumijeva demontiranje duboko ukorijenjenih zabrana, te aktivaciju izvornih sposobnosti s ciljem kreativne ostvarenosti. 

Teme koje se obrađuju:

  • tehnika povratka integriteta aktivacijom osobnog kompasa
  • što je traumaska situacija, te njena struktura
  • koje su ljudske izvorne sposobnosti, kreiranje inkarnirane osobe
  • duboko ukorijenjene zabrane
  • tehnika kontrole misli i osjećaja – dostizanje stanja mira
  • tehnika brzog izlaska iz krize
  • dinamika svijesti, podsvijesti i nadsvijesti