Kako čovjek raste, kako stjeće samostalnost na putu vlastite ostvarenosti, tako se sve više suočava s kolektivnim utjecajima. Svakome je zadatak nadvladati takve utjecaje, odnosno upotrijebiti ih za osobni razvoj. Nitko nije došao na ovaj svijet robovati raznim utjecajima, već su utjecaji tu kako bi probudili pojedinca. Bilo bi suludo kada bi se u trenutku rođenja osoba suočavala s kolektivnim utjecajima. Osoba prvo treba doći do određenog stupnja zrelosti kada je sposobna preuzeti određeni stupanj odgovornost za izvršavanje vlastite misije. Tako dođosmo do arhetipova, odnosno idealizirane praslike pod čijim utjecajem se osoba nalazi, a kao posljedica se javlja obožavanje osoba koji preuzimaju arhetipsku figuru, te gubitak velikog dijela osobnog integriteta.

Rudolf Steiner u svojoj knjizi “Kako se stjeću spoznaje viših svjetova” govoru o čuvaru praga i velikom čuvaru praga. Veliki čuvar praga se odnosi na kolektivne utjecaje koje čovjek treba savladati. Sve dok ih osoba ne savlada neće imati dozvolu ulaska u duhovni svijet. Jer, jednom kada osoba prepozna svoju misiju uložiti će sva sredstva kako bi i ostvatio svoju misiju. Misiju može ostvariti jedino izbavljenjem drugih, a to neće biti u stanju učiniti na ispravan način sve dok se nalazi pod utjecajem arhetipova. 

Svaka pojava u svijetu ima svoju prasliku, pa tako i tjelesni organi imaju svoju prasliku, arhetip organa, koja može biti iskrivljena. Ne kaže se bez veze u zdravu tijelu zdravi duh. Za ostvarenje misije osoba treba imati zdravo tijelo. Ukoliko osoba nosi traume u svojoj duši pod čijim utjecajem je došlo do razvoja bolesti fizičkog tijela biti će potrebno iscijeliti tijelo. U slučaju da je došlo do raznih oštećenja tjelesnih organa potrebno je te praslike iscijeliti kako bi se zdrav utjecaj prenio na tijelo i kako bi osoba bila u stanju izvršiti vlastitu misiju. 

Teme koje se obrađuju boldane su u tekstu iznad.