Za vlastitu ostvarenost potrebne su dobre komunikacijske vještine što uključuje izražavanje vlastitih ideja, ali i sposobnost “slušanja” vanjskog svijeta. Komunikacija podrazumijeva vibraciju koja putuje između dvije strane. Svaka čakra odašilje i prima određeni raspon vibracija, jer čakre su energetski organi komunikacijekoje koji se aktiviraju snagom volje, samo treba znati kako. Verbalno izražavanje je samo jedan aspekt komunikacije, međutim postoje i drugi oblici komunikacije koje je šteta ne koristiti svijesno ako ih već osoba ima na raspolaganju. Svi mi koristimo čakre kao energetske organe, samo način korištenja je nesvjestan, automatski, i definiran od okoline. Zbog navedenog je potrebno provesti energetsko čišćenje čakri, te ih koristiti za vlastito ostvarenje.

Ljudska osjećajnost, ako duša nije pročišćena, može biti vrlo varljiva, pogotovo za osobe koje nisu sklone sebe vidjeti kao potencijalni uzrok problema. Naime, postoje zamke osjećajnosti koje osobu mogu dovesti u zabludu tako što osoba ne doživljava svijet oko seba na ispravan način, pa umjesto da upadne u zamku bolje je nešto znati o njima, te izbjeći potencijalnu opasnost kako bi se ljudski razvoj odvijao sa što manje poteškoća. Naime, svaka osoba prolazi kroz faze ljudskog razvoja, međutim energetske blokade ga  mogu zaustaviti. Osoba se fizički razvije, ali duševno ostane na razini malog djeteta. Što se više odugovlači s oslobađanjem od blokade osoba ima sve veće probleme u životu.

Teme koje se obrađuju:

  • sustav čakri
  • tehnika čiščćenja čakri
  • zamke osjećajnosti
  • dinamika emocija
  • ljudski razvoj – dizanje kundalini energije