Jednom kada je čovjek ovladao svojom dušom, kada je upoznao vlastitu duševnu multidimenzionalnost, tada mu postaje moguće komunicirati na potpun i cjelovit način s tjelesnim organima i tijelom u cjelini. Osoba na ovom stupnju razvoja je prepoznala tijelo kao vlastito vozilo, pa samom tom spoznajom se otvara i komunikacijski kanal. Jer, sve dok je osoba identificirana s tijelom komunikaciju s tijelom smatra nemogućom.

Komunicirati se može i na staničnom nivou. Efikasnost utjecaja na tijelo ovisi o čistoć namjere. Što je stupanj čistoće veći, to su poruke jasnije i direktnije dospijevaju do tijela. Srž ljudskog tijela čini DNK u kojoj stoje svi zapisi o ljudskom tijelu. DNK nije samo to, već je DNK također antena koja prima informacije iz okoline. Tijelo reagira na vanjske i unutarnje signale, te se ponaša u skladu s programima koje primi. Primjerice izlaskom na Sunce u tijelu se pokreću razni procesi zato jer tijelo prima sunčevu energiju. Sve je to komunikacija.

Deidentifikacijom i čovjeku počinje razumijevati da ima mogućnost utjecati na tijelo puno više nego je to mislio prije. Tako postaje moguće reprogramirati gene, reaktivirati 12-orostruku DNK, tretirati duhovne organe, zvučnim frekvencijama vračata tijelo u izvorno stanje, itd. 

Teme koje se obrađuju boldane su u tekstu iznad.