Matrica kao energetsko polje pripada kolektivnom nesvjersnom utjecaju čovječanstva, ima globalni utjecaj, jer se radi o programima koji se nalaze u kolektivnomo ljudskom polju i koje ljudi  automatizmom preuzimaju kada se nalazi unutar takvog polja. Osoba ima osjećaj da ju nešto hoće preuzeti. 

Obzirom da se radi o kolektivnom nesvjesnom matrica se nastoji održati na životu pod svaku cijenu dijelujući iz svijeta astrala. Vladari nižeg astrala upravljaju matricom i brinu se o njenom opstanku. Takvi utjecaji imaju izrazito snažan utjecaj na čovjeka baš zato jer su kolektivni, međutim i takvog utjecaja moguće se osloboditi. Jer izvorna intencija svega onoga što nas sputava jest inspirirati čovjeka na oslobođenje vlasittih potencijala. Za tako nešto potrebno je uzdići se iznad svijeta astrala, osloniti se na samog sebe i vlastite spoznajne snage. Iskoristiti takve utjecaje i nadvladati manipulativne metode i programe kojima se vladari astrala koriste.  

NAUČI

  • Što je matrica?
  • Polje
  • Vrste manipulacije
  • Programiranje uma
  • Vladari astrala
  • Spoznajne snage