Do sada je bilo riječi o individualnim utjecajima, međutim čovjek je dio cjeline, pa se samim time suočava i s kolektivnim utjecajima. Prvi kolektivni utjecaj s kojim se čovjek suočava jest mijazam. Mijazam nije direktno iskustvo osobe koja ga nasljeđuje, već se radi o nasljednom faktoru kojeg osoba nasljeđuje od svojih roditelja, a koje je roditelj prenio zahvaljujući svojoj obitelji itd. Kao što osoba kopira ponašanja svojih roditelja, tako isto kroz svoje roditelje nasljeđuje i kolektivni faktor s ciljem osobnog razvoja. Pod utjecajem mijazma osoba misli kako je problem genetske prirode i da se tu ništa ne može napraviti. Na individualnoj razini postoji sedam različitih mijazama čiji utjecaj je potrebno rastopiti kako bi se osoba vratila u zadravo stanje. 

Kako čovjek raste, kako stjeće samostalnost na putu vlastite ostvarenosti, tako se sve više suočava s kolektivnim utjecajima. Svakome je zadatak nadvladati takve utjecaje, odnosno upotrijebiti ih za osobni razvoj. Nitko nije došao na ovaj svijet robovati raznim utjecajima, već su utjecaji tu kako bi probudili pojedinca. Bilo bi suludo kada bi se u trenutku rođenja osoba suočavala s kolektivnim utjecajima. Osoba prvo treba doći do određenog stupnja zrelosti kada je sposobna preuzeti određeni stupanj odgovornost za izvršavanje vlastite misije. Življenjem vlastite misije osoba se suočava, htjela – ne htjela, sa vanjskim utjecajima. Na tom putu se osoba može naći pod utjecajem arhetipa, odnosno idealizirane slike, kolektivno prihvaćenog oblika ponašanja. Ukoliko osoba ne savlada utjecaj arhetipa život takve osobe može postati poprilično ograničen, jer osoba slijedi prihvaćeni obrazac ponašanja  ili gubi kontakt sa takvim potencijalom. U oba slučaja gubit sebe. 

Teme koje se obrađuju na ovom stupnju su podebljane u uvodnom tekstu.