Do sada je bilo riječi o individualnim utjecajima, međutim čovjek je dio cjeline, pa se samim time suočava i s kolektivnim utjecajima. Prvi kolektivni utjecaj s kojim se čovjek suočava jest mijazam. Mijazam nije direktno iskustvo osobe koja ga nasljeđuje, već se radi o nasljednom faktoru kojeg osoba nasljeđuje od svojih roditelja, a koje je roditelj prenio zahvaljujući svojoj obitelji i kolektivnim utjecajima. Kao što osoba kopira ponašanja svojih roditelja, tako isto kroz svoje roditelje nasljeđuje i kolektivni faktor s ciljem osobnog razvoja. 

Naziv kolektivni ne bi trebao zbunjivati osobu misleći kako se radi o utjecaju koji dolazi iz više izvora, već se radi o jednom izvoru koji svoj utjecaj širi na više adresa. Najbolji primjer za razumjevanje jest primjer Interneta, gdje praktički svako ima neki oblik kolektivnog utjecaja. Međutim ovdje neće biti riječi o takvim oblicima utjecaja, već o vladarima astrala. Na prethodnom stupnju je bilo riječi o tome da je astral zapravo prolazna stanica, svijet nacrta, i kao takav nema vlastiti izvor energije, pa mu je za manifestaciju potreban nosioc. 

Kao što u fizičkom svijetu postoji hijerarhija bića prema stupnju svijesti (u originalu), tako isto i u svijetu nižeg astrala postoji hijerarhija bića. Obzirom da svijet astrala prethodi fizičkoj manifestaciji onda je puno važnije osloboditi se astralnih utjecaja a zatim njihove oblike manifestacija prepoznati u fizičkoj realnosti. Oslobođenje samo od fizičkog utjecaja neće trajno osloboditi osobu od izvora takvog utjecaja. 

Matrica kao energetsko polje pripada kolektivnom utjecaju, ima globalni utjecaj, jer se radi o programima koji se nalaze u polju i koje ljudi automatizmom preuzimaju kada se nalazi unutar takvog jednog polja. Svaki sustav je tu prvenstveno kako bi unaprijedio i produbio nečije samoostvarenje, a ne kako bi osoba bezuvjetno prihvatila pravila sustava. ono što sustavu daja snagu jesu pojedinci istomišljenici. Nema ništa loše u tome biti okružen istomišljenicima, međutim svakome treba biti jasno da matrica kao sustav ima jedan izvor i da sam naziv sustav navodi osobu na pogrešne zaključke i odluke. Kada je riječ o matrici i njenim vladarima tada će prvenstveno biti govora o vladaru nižeg astrala i njegovim arkonima koji se svim silama trude Zemlju prilagoditi vlastitim potrebama.

Takvi utjecaji imaju izrazito snažan utjecaj na čovjeka, međutim i takvog utjecaja moguće se osloboditi. To nije važno samo u kontekstu kreativnog ostvarenja tijekom tekućeg života, već je jednako tako važno i za život nakon “smrti”.

Teme koje se obrađuju boldane su u tekstu iznad.