Nakon začeća, prvo što osoba uči nakon što se fizičko tijelo dovoljno razvije jesu međuljudski odnosi. Prva okolina u kojoj osoba tako nešto uči jest obitelj. Temeljna funkcija obitelji jest da se osoba nauči živjeti u dimenziji bezuvjetne ljubavi. Osoba uči graditi odnose utemeljene na bezuvjetnoj ljubavi. Ljubav je ta koja omogućuje ljudski razvoj, ali pri tome treba imati na umu da je čovjek sudionik dualnog svijeta, pa tako ljubav ima svoj milosrdni i nemilosrdni aspekt. Učenje lekcija nije uvijek ugodno, već vrlo često jako neugodno. Neugodnost nije tu da spriječi ljudski razvoj, već da osobu učini čvršćom. 

Ukoliko osoba nemolisrdni aspekt ljubavi ne shvati na takav način doživjeti će traumu. Svaki oblik roditeljskog uvjetovanja također će biti traumatska okolnosti za osobu. S traumom nastaje čitav niz tjelesnih i duševnih problema koje će osoba nositi sve dok se ne vrati u prirodno stanje orijentiranosti. Osobna dezorijentiranost će trajati sve dok osoba ponovno ne aktivira osobni kompas (OK).

Uspiješna reaktivacija oobnog kompasa uključuju razumijevanje strukture traume, kako nastaje, te koje su posljedice traume. Smisao traume nije otežavanje životnih okolnosti, već je smisao da osoba nešto nauči, međutim ako osoba nema takav pristup nastati će čitav niz intenzivnijih vanjskih poticaja za savladavanje lekcije. Životne lekcije se ne mogu izbjeći, pa prema tome nema smisla bježati od problema. Naravno, osoba ima mogućnost odgađati, što ima smisla ako je osoba pretrpana problemima koje treba riješavati, međutim ako to postane modus operandi onda se osoba nalazi u ozbiljnim poteškoćama a da toga možda uopće nije svjesna. 

Izbjegavanje lekcija uključuje podsvijest, jer podsvjest služi kao amortizer ili skladište u kojem se gomilaju problemi koji čekaju da se riješe. Nažalost ili na sreću samo je jedan skladištar koji upravlja s podsviješću, a to ste Vi. Vaš je zadatak brinuti se o vlastitoj podsvjesti, a za tako nešto vam je potreban osobni kompas, bez kojeg će osoba upoznati negativni aspekt zakona karme. 

Osobni kompas vam služi za snalaženje u unutarnjem i vanjskom svijetu. Prvo s čime se osoba suočava kada dolazi na ovaj svijet jest obitelj, pa tako unutar obitelji nastaju prva životna iskustva, pa samim time i prve traume. Takve traume treba iskoristiti za savladavanje načina življenja u dimenziji bezuvjetne ljubavi rekreacijom zdravih odnosa utemeljnih na bezuvjetnoj ljubavi, te postavljanjem članova obitelji na pravo mjesto u obiteljskoj mapi. Ovdje se naravno ne radi o crtanju obiteljskog stabla, već osoba uči kako se na ispravan način postaviti prema članovima obitelji. 

Teme koje se obrađuju su zadebljane u tekstu iznad.