Prvo što osoba uči nakon što se fizičko tijelo dovoljno razvije i savladaju osnove koordinacije jesu međuljudski odnosi. Prva okolina u kojoj osoba tako nešto uči jest obitelj. Temeljna funkcija obitelji jest da se osoba nauči živjeti u dimenziji bezuvjetne ljubavi. Osoba uči graditi odnose utemeljene na bezuvjetnoj ljubavi. Ljubav je ta koja omogućuje ljudski razvoj, ali pri tome treba imati na umu da je čovjek sudionik dualnog svijeta, pa tako ljubav ima svoj milosrdni i nemilosrdni aspekt. Učenje lekcija nije uvijek ugodno, već vrlo često jako neugodno. Neugodnost nije tu da spriječi ljudski razvoj, već da osobu učini čvršćom. 

Ukoliko osoba nemolisrdni aspekt ljubavi ne shvati na takav način doživjeti će traumu. Svaki oblik roditeljskog uvjetovanja također će biti traumatska okolnosti za osobu. S traumom nastaje čitav niz tjelesnih i duševnih problema koje će osoba nositi sve dok se ne vrati u prirodno stanje orijentiranosti. Osobna dezorijentiranost će trajati sve dok osoba ponovno ne aktivira osobni kompas (OK).

Uspiješna reaktivacija oobnog kompasa uključuju razumijevanje strukture traume, kako nastaje, te koje su posljedice traume. Smisao traume nije otežavanje životnih okolnosti, već je smisao da osoba nešto nauči, međutim ako osoba nema takav pristup nastati će čitav niz intenzivnijih vanjskih poticaja za savladavanje lekcije. Životne lekcije se ne mogu izbjeći, pa prema tome nema smisla bježati od problema. Naravno, osoba ima mogućnost odgađati, što ima smisla ako je osoba pretrpana problemima koje treba riješavati, međutim ako to postane modus operandi onda se osoba nalazi u ozbiljnim poteškoćama a da toga možda uopće nije svjesna. 

Izbjegavanje lekcija uključuje podsvijest, jer podsvjest služi kao amortizer ili skladište u kojem se gomilaju problemi koji čekaju da se riješe. Nažalost ili na sreću samo je jedan skladištar koji upravlja s podsviješću, a to ste Vi. Vaš je zadatak brinuti se o vlastitoj podsvjesti, a za tako nešto vam je potreban osobni kompas, bez kojeg će osoba upoznati negativni aspekt zakona karme. 

Osobni kompas vam služi za snalaženje u unutarnjem i vanjskom svijetu. Prvo s čime se osoba suočava kada dolazi na ovaj svijet jest obitelj, pa tako unutar obitelji nastaju prva životna iskustva, pa samim time i prve traume. Takve traume treba iskoristiti za savladavanje načina življenja u dimenziji bezuvjetne ljubavi rekreacijom zdravih odnosa utemeljnih na bezuvjetnoj ljubavi, te postavljanjem članova obitelji na pravo mjesto u obiteljskoj mapi. Ovdje se ne radi o crtanju obiteljskog stabla, već osoba uči kako se na ispravan način postaviti prema članovima obitelji. 

Partnerski odnos predstavlja rezultat onoga što je osoba naučila unutar svoje obitelji. Partnerstvo je sredstvo osobnog razvoja unutar kojeg osoba ima mogućnost primjeniti naučeno. Ono omogućuje da se bezuvjetna ljubav izrazi do maksimuma. Postoji bezbroj oblika partnerstva, a sve ovisi o partnerima. U svakom slučaju partnerstvo na površinu izvlači dubinske traume i da bi partnerstvo uspjelo obje strane trebaju reaktivirati osobni kompas. 

Kao što postoji ljudski razvoj i faze osobnog razvoja, tako isto postoje faze razvoja partnerstva. Konačni cilj je vlastita kreativna ostvarenost, a samo partnerstvo je sredstvo koje nam u tome pomaže. Da bi partnerstvo doseglo svoj vrhunac potrebna je osobna integriranost oba partnera. 

Najjednostavniji put prema plodonosnom partnerstvu je kada se oba partnera razvijaju simultano. Partnerstvo u kojem dvije strane ne rezoniraju jedna strana dobija puno, a druga malo, Na takav način se stvara disbalans koji se na kraju manifestira kao određeni tip bolesti. O samom integritetu je bilo riječi kroz prethodne tečajeve, a ovdje pak riječ o muškom i ženskom principu kao djelovima osobnog integriteta, Jer, duša je bespolna, pa samim time i osoba da bi bila cjelovita treba znati baratati muškim i ženskim principom postojanja. 

Prije ulaska u partnerstvo potrebno je rasčistiti odnose s bivšim partnerima. To je stvar duševne higijene. Moguće je naravno “sjediti na dvije stolice”, međutim u tom slučaju čovjek nije u stanju doživjeti partnerstvo u ukupnoj punini. O kojoj god varijanti se radilo odnose je potrebno očistiti, te novo partnerstvo graditi na zdravim i novim temeljima. Jer, svaki izlazak iz odnosa za sobom ostavlja i određene posljedice koje podsvjesno opterećuju osobu i novog partnera/icu. Ako ne već radi sebe, onda se barem iz poštovanja prema partneru treba osloboditi utjecaja bivših partnera/ica.

Teme koje se obrađuju na ovom tečaju su podebljane u uvodnom tekstu.