Temeljna ljudska potreba jest biti u odnosu. Bez odnosa ne bi znali tko smo niti bi bilo novih naraštaja. Početni poligon za razvoj međuljudskih odnosa jest obitelj. Temeljna lekcija koju nose obiteljski odnosi jest bezuvjetna ljubav u milosrdnom i nemilosrdnom aspektu. Osoba uči graditi odnose unutar obitelji, a bezuvjetna ljubav u svom milosrdnom i nemilosrdnom aspektu je ta koja omogućuje ljudski rast i razvoj. Ukoliko odnosi nisu utemeljeni na bezuvjetnoj ljubavi, već na uvjetovanoj, obitelj neće biti funkcionalna i zdrava. Odnosi unutar takve obitelji će biti traumatski, a kao posljedica traumatskog odnosa pojaviti će se nezdrava povezanost među članovima obitelji. 

Smisao traumatskog odnosa nije otežavanje životnih okolnosti, već je smisao da osoba nauči nešto o sebi. Ukoliko unutar obitelji nedostaje konstruktivan pristup riješavanja problema traumatizirana osoba će izgraditi čitav niz kompenzacijskih obrazaca ponašanja koji će joj otežavati samoostvarenje. Lekcije koje nosi obitelj se mogu odgađati, ali ne u nedogled. Kad tad osoba će se trebati suočiti sa nenaučenim obiteljskim lekcijama.

Traumatski odnosi skladište se u podsvijesti dok osoba nije spremna prihvatiti proživljena iskustva te ih doživjeti kao učitelja. Da bi se lekcija uspiješno savladala potrebno je poznavati strukturu traume. Svaki oblik odugovlačenja samo pogoršava situaciju, jer se traume gomilaju, a osobi postaje sve teže nositi se sa takvim teretom. 

Da se lekcije trebaju učiti na vrijeme brine se zakon karme koji je neumoljiv. Zakon karme kaže, kako siješ tako ćeš i žeti, zakon uzroka i posljedice. Mislit da nešto ne postoji samo zato jer sami sebe zavaravamo da ne postoji je suludo, ali osobi daje kakvu takvu nadu misleći kako će izbjeći posljedice. Posljedice je moguće privremeno odgoditi, ali ne i izbjeći, pa u tom kontekstu bolje je čim prije pozabaviti se traumatskim odnosima. 

Aktivacija osobnog kompasa omogućuje osobi savladavanje načina življenja u dimenziji bezuvjetne ljubavi rekreacijom zdravih odnosa utemeljnih na bezuvjetnoj ljubavi, te postavljanjem članova obitelji na pravo mjesto u obiteljskoj mapi. Osoba uči kako se na ispravan način postaviti prema članovima obitelji. 

Partnerski odnos je dio obiteljske mape, ali nije primaran uzrok ljudskih problema, jer se radi o odnosu koji je posljedica primarnih obiteljskih odnosa. Iako nije primaran uzrok problema, parterski odnos je odlično sredstvo izvlačenja ljudskih problema na površinu. Izvlači dubinske traume, a da bi takav odnos bio uspiješan, potrebno je da obje osobe aktiviraju osobni kompas kako bi sa što manje teškoća prošli kroz razvojne faze partnerstva. Da bi partnerstvo uspijelo potrebna je određeni stupanj integriranosti oba partnera, što pored transformiranja nezdravih obiteljski odnosa uključuje i integraciju muškog i ženskog principa postojanja, tj. animusa i anime. 

Teme koje se obrađuju:

  • tehnika rekreacije zdravog odnosa utemeljena na aktivaciji osobnog kompasa
  • što je traumatski odnos, te njegova dinamika i struktura
  • oblici manifestacije obiteljskih odnosa utemeljenih na bezuvjetnoj ljubavi
  • nezdrava povezanost, te pad imuniteta
  • uspostavljanje zdravih odnosa s članovima obitelji, te postavljanje svakog člna u ispravnu poziciju
  • partnerski odnos i faze ravoja partnerstva
  • integracija animua i anime
  • zakon karme – zakon uzroka i posljedice