Čovjek je multidimenzionalno biće, živi u više dimenzija istovremeno. O navedenim dimenzijama osoba uči prije svega kroz fizički pojavni svijet u kojem osoba stječe sigurnost. Tek kada je osoba stekla dovoljnu količinu sigurnosti postaje joj moguće ući u svijet astrala i astralnih bića.

Osoba je i do sada učila o svijetu astrala, ali kroz prizmu vlastitih zemaljskih iskustava kroz sijećanja. Međutim, ovdje se sada više ne radi o bićima koja imaju svoju fizičku manifestaciju na Zemlji, već o astralnim bićima koja se nastoje svojim utjecajem manifestirati na Zemlji. Iskustva u svijetu astrala dovode čovjeka do drugačijeg stupnja spoznaje. Na tom putu osoba također prolazi tri temeljne kušnje koje su tu kako bi potakle čovjeka na osobni rast. Navedene kušnje osoba prolazi kako u fizičkom svijetu, tako i u svijetu astrala. Kako osoba postaje orijentirana u fizičkom svijetu, tako isto treba biti sposobna orijentirati se i u svijetu astrala. Smisao prolaska kušnji je stjecanje samostalnosti te bivanja sudionikom sveukupnog svijeta. 

Svijet astrala je svijet nacrta, prethodi fizičkoj manifestaciji. Kontinuiranom radom na sebi osoba razvija sposobnost održavanja kontinuiteta svijesti. U početku nije jednostavno zadržati astralna iskustva, međutim praksom to postaje moguće, kao i sve ostalo. Jer, upoznati svijet astrala a ne znati kako stečena znanja iskoristiti u praktične svrhe u fizičkoj realnosti ne bi imalo previše smisla. Pogotovo ako postoje bića koja svoje ciljeve nastoje manifestirati kroz čovjeka, pa je tada poželjno znati kako se obraniti od takvih bića. Takvu namjeru imaju, jer sama nisu svjesna izvora postojanja, pa u tom kontekstu nastoje okupirati nečije fizičko postojanje. Tako nešto se može izbjeći radom na sebi, te oslobođenjem takvih utjecaja reaktivacijom osobnog kompasa. Svaki oblik povezanosti s nižim astralom može imati snažne posljedice na psiho-fizičko zdravlje osobe. 

Svaki novi stupanj spoznaje zahtjeva daljnji ljudski razvoj. Ponekad je nužno napraviti intervencije u prošlim životima kako bi se ljudski rast nastavio. Naime, kako se osoba sve bolje snalazi u svijetu astrala postaje sposobna vratiti se u prošle živote i razriješiti traume koje su ostale upisane u ljudskoj duši i koje spriječavaju osobu od daljnjeg kreativnog samoostvarenja.

Kao što postoje impresije prošlih života koje osoba nosi kroz živote, tako isto mogu postojati razni drugi utjecaji koje čovjek nosi iz prošlih životas. Na primjer, implant i urok su energetski zapisi (programi) koje osoba nosi u svojoj duši i od tamo vrši utjecaj na ljudsko ponašanje. Ovdje nije riječ o implantu iz sadašnjeg života, već o implantima koje osoba nosi iz prošlih života, jer takvi sadržaji vrše podsvjesni utjecaj. Isto se odnosi i na uroke koje čovjek donosi iz prošlih inkarnacija. 

Prepoznavanje utjecaja iz prošlih života osoba vraća dijelove osobnog integriteta koji imaju snažan efekt na postojeći život.

Teme koje se obrađuju podebljane su u uvodnom tekstu.