Tijelo moći pripada dimenziji svijesti. Znanje je moć. Znanje koje je potrebno da bi se osoba realizirala u svijetu u kojem živi je upisano u centre moći. Centri moći sadrže znanje o sebi. Sveukupno postoji trideset i tri centra moći, jednako kao što kralježnica ima tridesetitri kralješka. 

Ono što spriječava osobu od spoznaje ovakvih znanja jest naučenost da se do spoznaja dolazi promatranjem, tj. usmjeravanjem pozornosti na nekakav izvanjski objekt. Takva osoba nije svijesna stupnjeva spoznaje niti načina spoznaje. Drugi razlog zašto osoba nije u stanju doći do znanja jest nepoznavanje vlastite izvorne prirode. 

Na ovom stupnju osoba će se upoznati sa prvih sedam centara moći, a ostale će osoba prepoznavati samostalno na svom razvojnom putu. Radi se sa prvih sedam jer su to centri individualnog karaktera, a ostali centri su toliko suptilni da je za rad na njima potreban visok stupanj unutarnje čistoće. Takva znanja nije moguće lako manifestirati, jer da bi osoba bila u stanju djelovati iz bilo kojeg od cenatara potrebno je detaljno preurediti svoj životni stil. 

Jedna od posljedica rada na centrima moći je ta da osoba savladava direktnu duhovnu sposobnost istraživanja, pa onaj koga bude više zanimalo može pomoću ove tehnike samostalno obaviti istraživanje kralježnice i samostalno doći do određenih spoznaja. Prije toga će polaznici biti inspirirani mojim vlastitim istraživanjem kralježnice i znjanja koja sam stekao na tom putu direktnim duhovnim iskustvima. Jer, kralježnica predstavlja stup moći, odnosno stup znanja o sebi, a onaj koji nije svijestan vlastite moći ima problema sa kralježnicom. 

Teme koje se obrađuju na ovom stupnju su podebljane u uvodnom tekstu.