Čovjek nije došao na ovaj svijet samo komunicirati i graditi odnose, već se došao i kreativno izraziti. Komunikacija i bezuvjetna ljubav su po prirodi stvari dvosmjerne. Energija teče u oba smijera. Tako i svaki pojedinac ima mogućnost kreaitvnog izražavanja. Svatko od nas je došao na ovaj svijet ostvariti se, a okolina mu u tome služi kao inspiracija. 

Zdrava osoba zna kojim smijerom treba ići i na tom putu ostvaruje različite ciljeve. Ciljevi su samo pojedinačne stanice na životnom putu osobe. Cilj je sredstvo osobnog razvoja koji inspirira osobu da krene napred. Cilj nije konačno odredište, već samo stanice odmora, sagledavanja puta kojeg smo prošli, te priprema za nove izazove.

U kontekstu osobnog razvoja cilj se može koristiti kao sredstvo iscjeljenja, tako što navodi osobu na prepoznavanje vlastitih nedostataka. Osoba ne bi trebala pokleknuti pred vlastitim nedostacima nastojeći tražiti skraćeni put, jer to u konačnici umrtvljuje osobu i čini ju nesposobnom.

Na ovom stupnju osoba uči koristiti cilj kao sredstvo prepoznavanja ograničavajućih unutarnjih faktora s kojima se osoba treba suočiti. Neki od takvih faktora su životna petlja i sfera u kojoj se osoba nalazi i iz nje ne zna izaći. Ne zna, jer se osoba nikada nije suočila s svojim unutarnjim stanjima koja sputavaju osobu da se makne sa mjesta. Pozornost osobe je fiksirana, pa su joj tako druge perspektive nedostupne. Drugim riječima točka pozornosti je izgubila fleksibilnost. Pozornost je uzmjerena samo na jednu zonu (perspektivu). Sukladno temelnim ljudskim snagama postoje i temeljne konforne zone. Točkom pozornosti treba ovladati i vratiti joj fleksibilnost što se postiže energetskim vježbama percepcije. 

Tehnika koja se koristi za prepoznavanje unutarnjih ograničavajućih faktora jest hod do cilja. Korištenjem ove tehnike osoba provocira samu sebe i budi negativna unutarnja stanja s kojima je nužno pozabaviti se kako bi osoba počela živjeti ostvaren život. 

Pored svega navedenog na ovom stupnju osoba ima mogućnost prepoznati izvorne (primordialne) kodove koji su upisani u ljudskom energetskom tijelu. Direktnom komunikacijom s navedenim energetskim centrima osoba dolazi do spoznaje o vlastitim životnim preferencama, pa jednom kada ih osoba prepozna može početi graditi vlastiti život na temelju tavkih spoznaja. Svatko od nas posjeduje određene vještine koje mu najbolje leže i koje voli raditi. Kada postoji ljubav u onome što čovjek radi onda to nikako ne može biti loše za osobu. 

Dodatna sredstva koja osobi mogu pomoći u njenom ostvarenju su analiza snova, te korištenje podsvijesti u ostvarivanju nekih specifičnih zadataka.