Astralna bića žive u među-dimenziji, dimenziji između duha i svijeta kreacije. Ona nisu svjesna vlastitog izvora energije, pa su kao takva ovisna o drugim bićima i njihovoj energiji. Teže vlastitom ostvarenju u svijetu kreacije narušavanjem integriteta drugih bića. Boje se smrti jer su duboko u sebi svjesna iluzornosti vlastitog postojanja, pa se na životu održavaju zavaravanjem drugih i na takav način pronalaze potvrdu vlastitog postojanja. Bića astrala su bestjelesna, nisu svjesna svijeta jedinstva, pa im je kao takvima potrebno vozilo (tijelo). 

Kako čovjek iskorištava ljudsko tijelo nezdravim načinom života (o čemu sam puno pisao u članku „Suho gladovanje – put oslobođenja“, ali i mnogim drugim člancima), na isti način astralna bića iskorištavaju ljudsku dušu i kradu joj energiju. Takav odnos postaje moguć zbog osobnog gubitka integriteta. Astralno biće se nastani u ljudskoj duši i od tamo djeluje. Mogu se razlikovati prema dimenziji iz koje djeluju. Astralno biće koje djeluje u dimenziji svijesti doslovno proguta čovjeka. Čovjek više nije svjestan vlastitog izvornog identiteta. Astralna bića iz dimenzije namjere upravljaju ljudskom voljom, dok bića iz dimenzije ljubavi iskorištavaju osobu direktnim uvjetovanim odnosom.

Astralna bića ne treba miješati s drugim bićima na koja čovjek u svijetu astrala može naići, jer na astralnom planu ne postoje ograničenja, pa je tako moguće susresti bića iz drugih svjetova, bića nižeg i višeg astrala, odcjepljene dijelove duša, izgubljene ljudske duše, vlastitu tvorevinu, arhetipove, itd. Kao što u računovodstvu postoji prolazni račun, tako je astralni plan prolazna stanica između svijeta duha i svijeta kreacije.

Astralna bića ne pripadaju svijetu izvora, ali se takvima smatraju. Imaju određeni tip svijesti i svrhu koju namjeravaju ostvariti. Obzirom da im je za kretanje po svijetu kreacije potrebno vozilo, astralna bića mogu sudjelovati u svijetu kreacije jedino preuzimanjem tuđeg vozila. Tako nešto se može dogoditi jedino u trenutku traume, koja može nastati svjesno i nesvjesno, i tada se otvara prolaz za naseljavanje. Aura je inače neprobojna, međutim kreiranjem traumatskih okolnosti otvara se prolaz kroz koji mogu proći razni strani entiteti.

Jednom kada dođe do naseljavanja, astralno biće će nastojati svim sredstvima držati prolaz otvoren kako bi se moglo dogoditi šire naseljavanje, jer što se više astrala naseli u svijetu kreacije to će biti lakše osigurati izvor hrane, te u konačnici i fizičku manifestaciju astralnog bića. Zato danas postoje nuklearna testiranja, ratovi, šokantne vijesti, bio-kemijsko naoružanje i sva ostala sredstva koja se koriste kako bi se narod držao u stanju traume i na takav način držao prolaz otvorenim.

Kao što sve proizlazi iz jednog izvora, tako isto i sva astralna bića služe Bogu, lažnom Tvorcu, vragu. Vrag se nikada ne pojavljuje, djeluje iz sjene na način da ima svoje pomagače koji provode njegove naredbe. Od tuda i proizlaze sva lažna svjedočanstva vidjelaca Boga, jer se na takav način ljudima daje potvrda Boga i predstavlja ga se kao kreatora svega. Bog nije kreator svega, barem ne ova iskrivljena verzija Boga. Jasno se zna tko i što je kreator, a do takvog znanja se dolazi direktnim iskustvom istine. 

Onaj koji obavlja najprljavije zadatke taj napreduje na hijerarhijskoj ljestvici do lažnog Tvorca. Napreduje onaj koji je spreman odreći se najvećeg dijela svoje duše. Međutim i tu postoji kraj, jer što se čovjek više penje na hijerarhijskoj piramidi to je veća gužva za poziciju. Drugim riječima, prividni rast je zapravo ograničen, jer poslije određene granice napredovati mogu samo odabrani, a svi ostali bivaju iskorišteni i odbačeni. David Icke koristi se pojmom „Igre gladi“, jer tako nešto se uistinu i događa, 1% ljudi iskorištava 99% čovječanstva održavajući ih u iluziji, nesvjesne vlastite moći. Stvara se ovisnost o drugima, glad za vlastitim opstankom.

Piramidalna struktura ne omogućuje prosperitet za sve, već samo za neke, i kao takva nije dio originalnog plana. Dovodi do ratova jer je u ljudskoj prirodi prolaziti kroz osobni rast, međutim kada je daljnji rast onemogućen nastaje nezadovoljstvo i osoba u konačnici prepoznaje da je zapravo bila iskorištena i da je sav trud bio usmjeren u korist drugoga.

NASTANAK ASTRALNIH BIĆA

Astralnih bića jako je puno i neka pronalaze svoj oblik manifestacije u vremensko-prostornoj dimenziji, a neka djeluju izvan te dimenzije. Astralno biće je u svojoj suštini program koji funkcionira na točno određeni način. Zašto program? Zato što se postojanje astralnog bića temelji na jednom točno određenom iskustvu, i takvo biće kontinuirano replicira jedan te isti oblik ponašanja sve dok ne dođe do buđenja osobe koja se nalazi pod utjecajem. Astralno biće nema moć samo sebe osloboditi, ono je nesvjesno vlastitog izvora, i kao tako treba proživjeti iskustvo u kojem će doći do osvještavanja i raspadanja astralnog bića. Astralno biće može biti razmontirano jedino iz izvora, od strane kreatora.

Na planeti Zemlji postoji puno različitih astralnih bića, a da bi čovjek znao s čime se suočava treba znati kako uopće nastaje astralno biće. Prije svega treba objasniti od kuda lažni Tvorac. Lažni Tvorac je slika koju osoba ima o sebi. Nastaje u traumatskom trenutku u kojem se osoba osjeća nemoćnom, ali se istovremeno u tom trenutku javlja biće koje nudi razne moći. Javlja se osoba koja nudi rješenje u trenutku kada traumatizirana osoba ne vidi drugu opciju izlaska iz postojećeg stanja. U tom trenutku događa se identifikacija s lažnom slikom o sebi i odbacivanje velikog dijela vlastite duše. Na temelju navedenog postavlja se pitanje od kuda Bog, od kuda lažni Tvorac, od kuda neko uzvišeno biće koje ima mogućnost ponuditi moći koje čovjek već sam nema u svom prirodnom okruženju u kojem poznaje samo mineralni, biljni i životinjski svijet. 

Dakle, samo po sebi se nameće da je Bog neko biće koje ne dolazi s ovog planeta. Biće koje je toliko tehnološki moćno da svoj utjecaj može prenijeti na cijelu planetu. Biće koje je tehnološki naprednije od čovjeka kojem se čovjek iz vlastite nemoći bio prisiljen pokloniti i odustati od velikih dijelova svoje duše prihvaćajući moć koja mu se nudila. Povezanost s takvim bićima osoba uglavnom nosi iz prošlih života, jer danas više nema potrebe da se takva bića pojavljuju u svakodnevnom životu, kad im sada postaje moguće djelovati i upravljati ljudima na astralnom planu. Ukoliko, pak povezanost s nižim astralom nastaje u tekućem životu vrlo su male šanse da će se osoba osloboditi takvog utjecaja zbog presnažne traume, a direktni kontakti s takvim bićima se odvijaju u visokoj tajnosti.

Da je Bog vanzemaljsko biće potvrda se može pronaći u tome da čovjek u svom prirodnom okruženju nema otkuda imati sliku Boga. Može sebe doživjeti snažnijim ili slabijim od drugog čovjeka, neke životinje ili biljke, ali od kuda bi mu došla globalistička ideja da pokori cijelo čovječanstvo. Čovjek se po prirodi stvari bavi sobom, a ne pokoravanjem drugih. Niti jedna životinja ne ide u pokoravanje vanjskog svijeta. Dakle, čovjek nije imao odakle steći iskustvo Boga. Čovjek se razvija u obiteljskom okruženju, u kojem su svi međusobno povezani i ovisni o zajedničkom radu. Ideja Boga je nametnuta od tehnološki naprednije vanzemaljske civilizacije kako bi se moglo upravljati čovječanstvom.

Sva ostala astralna bića nastaju od lažnog Tvorca. Lažni Tvorac niti astralna bića ne pripadaju svijetu originalnih nacrta. Za razumijevanje treba krenuti od četiri elementarna carstva koja se nalaze na Zemlji, a svako od navedenih carstava povezano je s jednom dimenzijom postojanja. Riječ je o mineralnom, biljnom, životinjskom i ljudskom carstvu. Naime, mineral u svom izvornom obliku treba proći određenu transformaciju pod utjecajem biljke kako bi ga biljka mogla iskoristiti za izgradnju vlastitog tijela. Mineralni i biljni svijet su u međusobnoj simbiozi. Životinjski i ljudski svijet su suprotnost koja se javlja mineralnom i biljnom svijetu. Rudolf Steiner je jako puno pisao o tome, a ovdje je samo bitna poanta. Naime, ako se obrati pozornost na ljudsku multidimenzionalnost, odnosno na sva tijela koja čovjek ima na raspolaganju, onda su to fizičko i eterično tijelo, te astralno tijelo i ljudski ego (ja). Ova tijela imaju i svoje druge nazive: aura, svjetlosno tijelo (merchaba) i zvjezdano tijelo (tijelo svijesti). Mineralni, biljni i životinjski svijet predstavljaju prva tri tijela, a ljudski Ja predstavlja svijest o sebi. To je originalna strukturu postojanja neovisno o kojem obliku života se radi. Onaj koji poznaje ove duhovne činjenice jasno mu je da je originalna struktura na planeti Zemlji poprilično narušena. 

Egoistička ideja o sebi kao Bogu proizlazi iz  iskustva s nekim nadmoćnim bićem, a kasnije se takav oblik moći prenosi na slijedeće generacije preko astralnog plana. Takva moć naravno treba pronaći svoj oblik manifestacije u fizičkoj dimenziji kako bi mogla biti praktički primijenjena. Danas su to uglavnom novac i napredna tehnologija protiv koje se čovjek ne može boriti. To da se radi o nekim naprednijim bićima postoji pregršt dokaza na samoj Zemlji, a jednom kada čovjek postane svjestan vlastitog izvornog identiteta onda mu tako nešto postaje poprilično jasno. 

Lažni Tvorac je taj koji kreira druga astralna bića od kojih neka imaju priliku fizički se manifestirati, a neka nikada ne dolazi u vremensko-prostornu dimenziju, već djeluju iz drugih dimenzija postojanja. Primjerice, kada je riječ o fizičkoj manifestaciji, svi hibridi, GMO, sintetika, kloniranje i sl su posljedica djelovanja lažnog Tvorca, Boga-čovjeka, koji si je umislio da ima moć kreirati što god ga je volja. Naime, čovjek nema mogućnost kreirati nove oblike života osim samoga sebe. Naravno, moguće je igrati igru Boga, ali posljedice takve igre su katastrofalne.

Postoje tri sile koje lažni Tvorac koristi, a kojima se dodjeljuju razni nazivi. Luciferske snage sprječavaju čovjeka od povezivanja s univerzalnom sviješću. Arimanske snage sprječavaju čovjeka od povezivanja sa Zemaljskom sviješću. Čovjek-Ego kao treća snaga sprječava osobu od povezivanja s samim sobom. Namjerno se koristi pojam čovjek zato jer naziv čovjek je simbol za duševno stanje, a vrlo često ga se povezuje s fizičkim tijelom, pa mu s tim stanjem duhovna dimenzija postaje nedostupna. O djelovanju Lucifera, Arimana i čovjeka puno je pisao Rudolf Steiner.

Put do slobode

U slučaju Luciferskih snaga osoba osjeća kao da nešto u nju prodire i rastavlja je na dijelove. Zato postoji iskupljenje grijeha. Pod utjecajem Arimanskih snaga osoba osjeća kao da nešto mora dati, treba se nakloniti, podleći. Poput daleko nadmoćnije tehnologije. U kontekstu Čovjek-Ego javlja se osjećaj kontrole. Ukoliko se podlegne bilo kojoj od snaga osoba gubi kontakt s izvorom.

Drvena skulptura u „Goetheanum“-u, Bern, Švicarska – odnos Lucifer – Ariman – Čovjek

Ne kaže se bezveze da Vrag ima beskonačno lica. Lažni Tvorac jest kopija izvornog bića koja se predstavlja za original. Kada se osoba pogleda u ogledalo lako može upasti u zabludu i zaključiti da ono što vidi da to jest, međutim to je samo odraz. Tako je i lažni Tvorac biće koje nema svijest o vlastitom izvoru.

Iako vlastiti odraz može biti zbunjujući, svi smo svjesni da je taj odraz promjenjiv i da ne predstavlja vječnost. Obzirom da ne predstavlja vječnost, onda se ne radi o vlastitoj izvornoj prirodi. To naizgled onima koji žive u vremenu i prostoru neće tako izgledati, već će i dalje misliti da je to njihov stvarni identitet obzirom da osoba sve dok živi u vremenu i prostoru vjeruje u vlastitu smrtnost, pa samim time i u promjenjivost. Vječni život takvoj osobi nije poznat. Naime, sve ono što je prolazno nije trajno. Osoba u životu može igrati razne uloge. Može biti roditelj, prijatelj, partner(ica), itd, i sve te uloge su samo prolazne. Niti jedna od navedenih uloga nije vječna. Pa ipak, postoji izvorni vječni identitet kojeg osoba treba sama prepoznati. Jer, nemoguće je biti svjestan prolaznosti bez vječnosti. Tako nešto nije moguće prenijeti riječima. Do takve spoznaje može se doći jedino direktnim duhovnim iskustvom. Ako se osoba na svom putu ne probudi onda je podložna raznim astralnim utjecajima.

Tomislav Budak je bio prva osoba koja me uvela u svijet astrala, a zatim sam stjecao vlastita iskustva. Nadalje slijede moja osobna iskustva s astralnim bićima koja sam strukturirao prema dimenzijama unutar koje djeluju kako bi oteli ili upravljali nečijom energijom. Ovdje se radi o najbližim suradnicima Lažnog Tvorca, njegovim arkonima. 

Astralno biće iz dimenzije svijesti

Astralna bića koja do energije dolaze manipulacijom održavajući nisku razinu svijesti  što im omogućuje iskorištavanje takvih bića i zadržavanje pozicije moći. Bića koja se iskorištavaju nisu toga svjesna, već misle da se nalaze u nekom win-win odnosu, međutim kada se poklope prave okolnosti osoba shvaća da zapravo odnosa nikada nije bilo i da je osoba iskorištena i odbačena kada više ne služi svrsi. Jednom kada osoba shvati onda je već kasno, jer je osoba iscrpljena i odjednom se nalazi u pustinjskoj oluji. 

Biće koje živi u svijetu astrala i sprječava buđenje jest Orao. Ova usporedba ne proizlazi iz neke simbolike, već kada se čovjek susretne s takvim bićem jednostavno ima dojam kao da ga je orao u trenutku širenja svijesti zakačio s kandžama i bacio nazad za Zemlju (gušći tip vibracije). To nije živopisni orao u bojama, već se radi o tamnoj sili koja sprječava povezivanje s univerzalnom sviješću. 

Orao se opskrbljuje energijom održavajući nisku razinu svijesti. Jednom kada čovjek napusti ovaj svijet Orao ga vraća nazad. Ne dopušta odlazak sa Zemlje i povezivanje s univerzalnom sviješću. Sprječava spoznaju jedinstva. Orla se ne može proći na silu, već jedino radom na vlastitoj samospoznaji. Bez ulaganja svjesnog napora u smjeru samospoznaje, orla je nemoguće zaobići.

 

Astralno biće iz dimenzije namjere

Uz astralna bića koja se hrane ljudskom sviješću, postoje i bića koja se hrane manipulirajući ljudskom percepcijom. Osoba ima osjećaj kao da joj se nešto mota po glavi. Ova bića plijene tuđu pozornost i na takav način dobivaju potvrdu vlastitog života. Radi se o bićima koja nastoje biti primijećena, a istovremeno se igraju skrivača, jer kada bi ih se otkrilo onda pozornost više ne bi bila na njima. Ta bića samo zainteresiraju osobu, skrenu pozornost na sebe ili u nekom drugom smjeru. Pod njihovim utjecajem osoba se ne bavi vlastitom izvornom misijom, već onim što isprovocira astralno biće.

Takva bića izgledaju kao sjene, uljezi u tuđem svijetu. Ulaze u trenutku traume, nakon čega će nastojati praviti što manje nereda. Osoba neće doživljavati neku izrazito negativnu emociju, ali će se baviti stvarima koje osobu odvlače od samo-realizacije. Pozornost će biti odvučena na ugodan i privlačan način. Osoba će duboko u sebi znati da nešto ne valja, ali neće razumjeti o čemu se radi. Tražiti će odgovore na pogrešnim mjestima. Tek svjesnim naporom i usmjeravanjem pozornosti na vlastitu dušu osoba spoznaje da je bila prevarena. 

 

Astralna bića iz dimenzije odnosa

Za razliku od astralnih bića koja se hrane percepcijom, astralna bića odnosa su ona koja do energije dolaze uvjetovanim odnosom. Traumatska situacija je idealno stanje za život nižeg astrala. U takvim okolnostima se pojavljuje i naizgled nudi pomoć, a zapravo na fin i ugodan način izražava vlastitu moć, te se hrani emocijom osobe. Nastojat će održavati negativno emotivno stanje i iskoristiti osobu za vlastiti interes nudeći određenu vrstu moći traumatiziranoj osobi. To je sve moguće jer se traumatizirana osoba naizgled nalazi u bezizlaznoj situaciji, izgubila je svijest o sebi i vlastitoj moći i kao takva pristaje na neopisive kompromise koji u konačnici unište osobu. Jer, svaki kompromis vodi u kompromisnu smrt.

 

Astralna bića iz vremena i prostora

I posljednja kategorija su astralna bića koja se hrane iskustvom. Namjera takvih bića jest preuzimanje tuđeg vozila kako bi do izražaja moglo doći ponašanje kojem teži astralno biće. Koristi se tehnika odvraćanja pozornosti. Zamuti se ljudska percepcija, osoba ima osjećaj kao da je nešto na silu odvuče u drugu stranu, te istovremeno doživljava udarac u tijelo, kao da je nešto pokušava izbaciti iz cipela. Sve se događa u vrlo kratkom vremenskom periodu, jednom trenutku. Namjera je preuzimanje kontrole. Osoba u takvom trenutku prihvaća pravila napadača jer se osjeća slabijom i nemoćnom. Osoba je izgubila kontrolu nad vlastitim ponašanjem. Na takav način svijet astrala ima mogućnost kreirati okolnosti za vlastito preživljavanje u svijetu kreacije.  

Jednom kada se osoba nalazi pod utjecajem takvog jednog bića, ona će nastojati druge izbaciti iz njihovih stolica. Nastojat će srušiti nekoga i upravljati iz njegove pozicije te tako izgraditi kontrolnu mrežu.

 

Originalni nacrt

Svi smo mi iskustvena bića koja traže sebi slične u različitosti. Iako su negativne emocije, mišljenja, loša iskustva itd. normalan dio ljudskog razvoja, nije normalno kada osoba tako nešto radi u povezanosti s svijetom astrala. Velika je razlika kada čovjek uči samostalno iz vlastite volje i u suradnji s drugima i kada djeluje pod utjecajem stranog entiteta. 

Normalno stanje svijesti čovjeka je da uči iz vlastitih pogrešaka, da u sebi pronalazi odgovore, da sebe nadograđuje i razvija, da pomaže drugima u njihovom razvoju, a ne da u drugima pronalazi krivca za vlastito stanje. Nesvijest, negativne emocije, misli i ponašanja koje čovjek doživljava imaju svoj smisao i svrhu, da pomognu osobi da nauči lekciju. Ponekad je dobro pobjeći, udaljiti se, maknuti se, kako bi čovjek pronašao svoj mir. Čovjek bježi iz straha, okrivljavanjem odbija, tugom privlači, ljutnjom ispravlja, transom nestaje. Sve su to metode koje čovjek može iskoristiti za vlastiti razvoj, međutim nije dobro ako čovjek ostane u takvom stanju. 

Održavanje negativnih stanja drži prolaz otvorenim za ulazak zemaljskih astralnih entiteta, ali i astralnih bića koji nisu nastali na Zemlji, a koja su na Zemlju došla zbog probijanja Zemljine aure. Njima je u interesu održavanje takvih stanja. Zbog stranih entiteta i bića iz drugih dimenzija čovječanstvo je krenulo prema dolje. Čovjek nije blesav da ne uči iz vlastitih pogrešaka, već je zaveden u zabludu a da toga nije svjestan. Doveden je u zabludu pod utjecajem tehnološki razvijenijih, snažnijih, moćnijih, svjesnijih bića (članak o utjecaju tehnologije). U svakom slučaju, ljudi su nužna karika za njihov opstanak na astralnom planu, te zbog toga nastoje zarobiti čovjeka i koristiti ga kao izvor energije, kao vozilo, sve dok im je to potrebno. Jer, zašto bi čovjek sam sebe uništavao, osim ako nije pod nečijim utjecajem.

Osoba koja se nalazi pod utjecajem nižeg astrala može se naizgled činiti zdravom sve dok ima žrtvu na koju može prenositi vlastitu bolest. Kada se javi otpor u okolini, bolest se javlja tamo odakle je krenula, kod osobe koja je na određeni način povezana s nižim astralom. Ljubav spaja. Sve ima svoju poziciju u vremenu i prostoru, kao kod slaganja puzzli. Da bi se dobila slika, svaka puzzla se mora staviti na svoju poziciju. Kada se puzzla stavlja na pogrešnu poziciju i pri tom se još koristi sila onda ne može nastati nešto lijepo i prirodno, već jedino bolest. Astralna bića su u svojoj naravi izgubljena, a svoju izgubljenost predstavljaju kao zdravu i na takav način nastoje osigurati dovoljnu količinu energije za vlastiti iluzorni opstanak.

Da bi astralno biće uspjelu u svojem naumu, jednostavno mora prevariti i pri tome će nastojati ispasti pošteno. Zašto mora prevariti? Zato jer živi od energije drugih i kada bi direktno iznijelo svoju namjeru rijetki bi mu dozvolili. Osobe pod utjecajem astralnog bića nastojat će preusmjeriti pozornost sa sebe, pa tako danas imamo primjerice klimatske promjene. Sva pozornost je usmjerena na borbu protiv klimatskih promjena, dok se o pravom uzroku uopće ne govori – totalna kontrola. Čovječanstvo se brine o čistoj zemlji ne primjećujući da bi bolje bilo rješavati problem tamo gdje nastaje, na razini vlastite duše. Ulaže se u čiste izvore energije, a istovremeno se miče pogled s zagađenja koje se stvara ulažući u takve projekte. Suštinski je zapravo potrebno čišćenje astrala, upoznavanje vlastitih dimenzija postojanja i samo-spoznaja, a čista Zemlja će biti posljedica. Zemlja je prljava jer čovjek sustavno ne radi na vlastitom razvoju, već ga uporno uspoređuje s tehnološkim razvojem. A vidjeli smo odakle dolazi tehnološki razvoj. Čovjek je postao lijen.

Svijet astrala je uspješan u svojem naumu zato jer u njemu vlada red, rad i disciplina, ali u kontekstu piramidalne strukture, služenju lažnom Tvorcu, koja nije dio originalnog nacrta. Jednakost u različitosti, zajedničko djelovanje su prava snaga čovječanstva. Kada bi među ljudima vladalo jedinstvo, kada bi jedni drugima pružali ruku i ne dozvoljavali duševno propadanje, tada strani entiteti ne bi imali šanse. 

Oni koji ti govore istinu te pokušavaju osloboditi zatvora za kojeg nisi svjestan

Astralna bića dezintegriraju ljudsku dušu. Brinite se o vlastitoj duši.

Damir Butković

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)