Skip to content

Borba je proces transformacije devijantnog oblika postojanja u izvorni oblik, na unutarnjem i vanjskom planu. Devijantnoj okolini potrebno je oduprijeti se, a osobne devijacije potrebno je transformirati. Problem nastaje kada se nečemu što je neispravno dodijeli epitet ispravnog i obratno. Postoje jasni unutarnji pokazatelji što je ispravno, a što neispravno, samo ihtreba znati razumijeti. Bez razumijevanja sebe i svijeta oko sebe zdravlje će biti narušeno, raj će zamijeniti pakao. Zdravlje se vrača aktivacijom osobnog kompasa.